Strona poświęcona programowaniu
programowanie w C++
strona poświęcona programowaniu w środowisku Borland Builder C++


Programowanie C++ P r o g r a m o w a n i e  C + +

    Przejdź do :

»  Wstęp
»  Kurs


    Wstęp      P o w r ó t

Przedstawiam tutaj kurs programowania C++, jednakże byłoby wskazane by osoby czytające ten kurs miały już jakieś pojecie na temat programowania, gdyż mimo że przedstawia on język od podstaw to jednak omawiane funkcje nie są przedstawiane z "wylewnymi" komentarzami i przykładami, jakie można spotkać w książkach typu "Symfonia C++" Jerzego Grębosza, którą zresztą gorąco polecam, gdyż stanowi wystarczające i bardzo przysfajalne źródło wiedzy :) . Kurs tutaj przedstawiony opiera się na wykładach dr Iwony Adamiec-Wójcik udostępnianych w ramach zajęć programowania na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.    Kurs      P o w r ó t

Kurs jest podzielony na trzy części, poniżej znajduje się spis treści każdej z części oraz link, który po kliknięciu otworzy kurs w nowym oknie.

Moduł pierwszy zawiera :

»  Podstawy
»  Zmienne, obiekty i ich deklaracje
»  Słowa kluczowe i identyfikatory
»  Instrukcje przypisania, inicjalizacja zmiennych
»  Operatory
»  Podejmowanie decyzji - instrukcja if (wyrażenia logiczne)
»  Pętle while i do..while, for
»  Funkcje
»  Parametry - przekazywanie przez wartość, adres, referencja
»  Przeciążenie - overloading
»  Czas życia zmiennych
»  Tablice, inicjalizacja, przekazywanie do funkcji, tablice wielowymiarowe
»  Wskaźniki, obiekty i l-wartości
»  Tablice i wskaźniki, arytmetyka wskaźników
»  Operator new i delete, tablice dynamiczne, wskaźniki do funkcji
»  Łańcuchy, łańcuch jako wskaźnik i tablice łańcuchów

Otwórz kurs w nowym oknie - kliknij tu :))

Moduł drugi zawiera :

»  Klasa, konstruktory, destruktory, modyfikatory, selektory
»  Definiowanie funkjci, przypisanie dla klas
»  Definiowanie konstruktora, destruktora
»  Klasa Point, organizacja programu
»  Klasa Rational, definicje operatorów
»  Operatory "<<" i ">>"
»  Dziedziczenie, składowe protected, zagnieżdżanie
»  Funkcje wirtualne
»  Polimorfizm

Otwórz kurs w nowym oknie - kliknij tu :))

Moduł trzeci zawiera :

»  Strumienie wyjścia/wejścia
»  Klasa ios
»  Flagi formatowanie
»  Klasa istream, nieformatowane wejście
»  Klasa ostream, nieformatowane wyjście
»  Manipulatory strumieni
»  Operacje wejścia/wyjścia na plikach, wskaźnik pozycji w pliku
»  Szablony klas, pojemniki
»  Listy
»  Iteratory

Otwórz kurs w nowym oknie - kliknij tu :))